Page 14 - GAI Macchine 2022
P. 14

S er vi c e

            Assist e nz a e ri c a m bi a vit a


            Q u a n d o u n a m a c c hi n a e ntr a i n o p er a, G ai è di s p o ni bil e a s e g uirl a p er t utt a l a s u a vit a atti v a. I n pri m a
            fil a i n q u e st o s er vi zi o è l a r et e d ei C o n c e s si o n ari, pr e s e nti i n t utt o il m o n d o e d ot ati di u n a pr o pri a
            str utt ur a t e c ni c a di alt o li v ell o. P er gli i nt er v e nti str a or di n ari i t e c ni ci G ai affi a n c a n o q u elli l o c ali, di p er -
            s o n a, p er t el ef o n o o p er vi a t el e m ati c a, pr e n d e n d o t e m p or a n e a m e nt e il c o ntr oll o d ell a m a c c hi n a d el
            cli e nt e e g ui d a n d o p a s s o p a s s o v er s o l a s ol u zi o n e d el pr o bl e m a. O g ni C o n c e s si o n ari o g ar a nti s c e l a
            di s p o ni bilit à di t utt a l a ri c a m bi sti c a di pri m o gr a d o - m at eri ali di c o n s u m o e p arti u s ur a bili - p er t utt e l e
            m a c c hi n e i n st all at e n ell a s u a z o n a. I ri c a m bi str utt ur ali s o n o s e m pr e c o str uiti i n G ai e di s p o ni bili a n c h e
            m olti a n ni d o p o l’ a c q ui st o.
            N u o v a ar e a r e vi si o n e u s at o d el Cli e nt e o ritir at o i n p er m ut a.  U n s er vi zi o G ai m olt o a p pr e z z at o è
            l a r e vi si o n e t ot al e i n f a b bri c a p er l e m a c c hi n e d ei cli e nti, n ell e st a gi o ni i n c ui r e st a n o i n atti v e. I n oltr e
            G ai ritir a l’ u s at o i n p er m ut a, c h e d a s e m pr e h a u n b u o n v al or e di m er c at o, e l o r e vi si o n a a f o n d o.
            N u o v a s c u ol a p o st- di pl o m a c o n tit ol o di St at o p er i t e c ni ci.  Or a a C er e s ol e u n a S c u ol a di S p e ci a-
            li z z a zi o n e p o st- di pl o m a p er i t e c ni ci G ai f or nir à u n tit ol o di st u di o ri c o n o s ci ut o. Si f or m er a n n o c o sì d el-
            l e s q u a dr e di e s p erti G ai, pr o nti a vi a g gi ar e i n t utt o il m o n d o p er a p p o g gi ar e i C o n c e s si o n ari l o c ali, o
  1 4         a n c h e a tr a sf erir si st a bil m e nt e l à d o v e si f a i m b otti gli a m e nt o di q u alit à. L a S c u ol a c ur er à a n c h e l a f or -
            m a zi o n e e l’ a g gi or n a m e nt o p eri o di c o d ei t e c ni ci d ei C o n c e s si o n ari e st eri.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19